Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LAMPROPHIA

(HL. lampros - óng ánh, pocphia - có ban tinh), nhóm đá mạch hoặc đá nông, hạt nhỏ, màu sẫm; rất giàu khoáng vật màu (biotit, amphibon) kèm theo fenpat và một số khoáng vật khác. Các mạch L thường dày từ vài centimet đến vài mét và đi kèm granit, sienit hoặc bazan.