Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LA GIÀNG

mỏ đolomit ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Mỏ mới được phát hiện năm 1961. Các thân đolomit xám sáng, xám hồng nằm trong hệ tầng đá vôi cacbon - pecmi, có nguồn gốc trầm tích biển khơi. Các thân quặng có dạng vỉa, thấu kính, cấu tạo không phức tạp lắm. Đolomit có hàm lượng: MgO 20%, CaO 31%, độ chịu lửa lớn hơn 1.790oC. Đolomit dùng làm nguyên liệu trợ dung và gạch chịu lửa. Khai thác lộ thiên.