Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẠM BIẾN THIÊN TỪ

trạm máy dùng trong thăm dò từ, đặt cố định để ghi biến thiên từ. Kết quả đo tại mỗi điểm trên tuyến trừ đi kết quả đo ở TBTT cùng một thời điểm nhằm loại trừ ảnh hưởng biến thiên từ ngày đêm trong khảo sát dị thường từ yếu bằng từ kế. Khi dùng từ kế để tìm kiếm quặng với dị thường lớn (> 500 nT) hoặc khi đo bằng građien từ kế thì không cần dùng TBTT.