Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LỚP PHỦ KIẾN TẠO
đồng nghĩa với địa di (x. Địa di). Các LPKT điển hình được mô tả ở vùng núi Anpơ (Alpes).