Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LỖ PHÁ NỔ

(cg. lỗ mìn đột phá, hốc đột phá), hốc được tạo nên ở gương lò do làm nổ trước các lỗ mìn để tạo thêm mặt hở (mặt phẳng tự do) nhờ đó làm tăng tác động phá vỡ cuả các lỗ mìn còn lại. Tuỳ theo sơ đồ bố trí các lỗ mìn đột phá, LPN được chia ra làm LPN hình nêm, LPN hình nón, LPN hình tháp, LPN hình lăng trụ, vv. Có thể sử dụng LPN trong việc đào hầm lò hay ở mỏ lộ thiên.