Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LỖ KHOAN TIÊM

lỗ khoan dùng để bơm nước hay khí vào thân dầu nhằm tăng cường sản lượng dầu (khi khai thác thứ cấp các mỏ dầu) hay bơm khí vào túi khí ngầm dưới đất (khi khai thác khí đốt).