Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÕI KHOAN

(cg. mẫu lõi), cột đất đá hình trụ ở giữa lỗ khoan, được tạo ra khi khoan lấy lõi, có cấu trúc tương đối nguyên vẹn, bị tách đứt ở đáy khi đạt độ sâu nhất định. LK dùng để phân tích và thử nghiệm về thành phần vật chất, các tính chất vật lí, cơ học, hoá học, vv. LK được lấy khi tìm kiếm và thăm dò các khoáng sản rắn, khảo sát địa chất công trình, vv.