Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LOẠT

phân vị của thạch địa tầng, lớn hơn hệ tầng về hàng cấp bậc và thường là đơn vị hợp nhất hai hoặc nhiều hệ tầng liên tiếp nhau cùng chung những đặc tính nào đó về thành phần thạch học.