Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÒ XUYÊN VỈA

lò nằm ngang hoặc hơi nghiêng không thông trực tiếp ra mặt đất, được đào vuông góc hay xiên một góc nào đó so với đường phương của các lớp nham thạch để cắt qua vỉa khoáng sản. LXV dùng để vận chuyển vật liệu, khoáng sản, chuyên chở người, thông gió, vv.