Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÒ NỐI

lò phụ thường nằm ngang bằng, đào theo vỉa khoáng sản, dùng để thông gió hay nối liền các công trình ngầm khác.