Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÒ LẤY ĐÁ CHÈN

lò đào ra để lấy đá từ vách (là chủ yếu) hay từ trụ vỉa khoáng sản trong phạm vi đã khai thác của lò chợ. Số đá này dùng để xếp thành dải đá chèn làm nhiệm vụ chống đỡ lớp vách vỉa. Có thể phải chống tạm thời LLĐC, nhưng không cần phải bảo vệ nó trong quá trình dịch chuyển gương lò chợ.