Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LIÊN GIỚI

đơn vị lớn nhất trong thang địa tầng quốc tế, bao gồm một vài giới địa chất và thành tạo trong thời gian một liên đại (x. Liên đại).