Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
INĐOSINI

(A. Indosinian), chuyển động kiến tạo xảy ra vào cuối Triat (Trias) muộn (khoảng 210 triệu năm về trước) trong khu vực Đông Dương và Trung Quốc (Hoa Nam). Trong phạm vi lãnh thổ Trung Quốc, các nhà địa chất Trung Quốc còn gọi I là chuyển động Việt - Trung. Sau chuyển động I, về cơ bản, Đông Dương được nâng lên, trở thành lục địa.