Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HƠTTƠN J.

(James Hutton; 1726 - 97), nhà địa chất học người Xcôtlen (Scotland). Trong tác phẩm "Thuyết về Trái Đất", ông đã chống lại Vecnơ (A. G. Werner) và những người theo thuyết thuỷ thành, nêu ra thuyết hoả thành (các đá là sản phẩm của hoạt động núi lửa).