Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÔN J.

(James Hall; 1811 - 98), nhà địa chất học Hoa Kì, giám đốc (1871) Viện Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Anbani. Người đầu tiên có nhận xét: các trầm tích cùng thành tạo trong một thời kì, nơi nào dày hơn sau khi lắng đọng sẽ bị uốn nếp. Nhận xét đó là khởi đầu của khái niệm địa máng.