Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỐ KHOAN
     lỗ khoan đường kính lớn nhưng không sâu lắm, thường gặp trong khai thác mỏ.