Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆP HỘI ĐỊA CHẤT QUỐC TẾ

(viết tắt: IUGS), một thành viên của Hội đồng Quốc tế các Hiệp hội Khoa học (ICSU). Thành lập 10.3.1961 tại Pari (Pháp). Thành viên (1999): gồm 111 nước. Mục đích: khuyến khích và nâng đỡ việc nghiên cứu các vấn đề cơ bản hoặc ứng dụng về địa chất liên quan tới Trái Đất cũng như các thiên thể khác; tạo điều kiện để nghiên cứu các đề tài cần có sự hợp tác quốc tế và liên ngành; xây dựng những khái niệm và thuật ngữ thống nhất trong khoa học địa chất; phổ biến rộng rãi các kiến thức địa chất trong quảng đại quần chúng, bảo vệ môi trường sống của con người. Lãnh đạo của HHĐCQT gồm có: chủ tịch, thủ quỹ và thư kí. Hội phí tối thiểu mỗi nước phải đóng góp mỗi năm là 400 đôla Mĩ; các nước phát triển phải đóng nhiều hơn. Trụ sở hiện nay của HHĐCQT: Tơrônhem (Trondheim, Na Uy). Hội Địa chất VN là thành viên của IUGS.