Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ THỰC VẬT GONVANA

hệ thực vật tuổi Palêôzôi muộn - Mêzôzôi sớm trên lục địa cổ Gonvana (Gondwana) (Nam Mĩ, Châu Phi, Ấn Độ, Ôxtrâylia, Châu Nam Cực). Đặc trưng của hệ thực vật này là sự phong phú của Dương xỉ có hạt Glossopteris, do đó còn gọi là hệ thực vật Glossopteris.