Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOÁNG TƯỚNG

một phương pháp nghiên cứu của khoáng vật học - nghiên cứu thành phần, cấu trúc quặng và các khoáng vật quặng dưới kính hiển vi bằng ánh sáng phản xạ (kính hiển vi quặng). Mẫu quặng được mài nhẵn, đánh bóng gọi là mẫu mài láng. Mẫu này còn được sử dụng để nghiên cứu trong quá trình tuyển khoáng - nghiên cứu kiểm tra sản phẩm trung gian (đuôi quặng, tinh quặng).