Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOAN XOAY - ĐẬP

phương pháp khoan bằng búa khí nén hoặc búa thuỷ lực; sự phá huỷ đất đá ở đáy lỗ khoan xảy ra nhờ tác dụng tổng hợp của lực tĩnh - các lực dọc, xoay và lực động của lực đập. Nhờ đập liên tục kết hợp với quay chậm, hiệu quả cao hơn khoan xoay. Chỉ khoan toàn đáy, không lấy mẫu lõi được.