Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOAN XOAY CHẬM

phương pháp khoan sử dụng mũi khoan thìa hoặc xoắn ốc để phá đất đá và quay với tần số thấp (không quá 80 vòng/phút); khoan toàn đáy, không lấy lõi mẫu.