Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOAN THĂM DÒ

tổ hợp các công tác khoan được tiến hành trong giai đoạn thăm dò chi tiết mỏ khoáng sản, trong khảo sát địa chất công trình. KTD được tiến hành bằng dụng cụ thủ công hoặc máy, bằng các phương pháp cơ học. Các mẫu đất đá được lấy khi KTD có thể ở từng khoảng hoặc liên tục suốt cả độ sâu lỗ khoan, được dùng để nghiên cứu thành phần (khoáng vật, hoá học, hạt, lượng chứa quặng), trạng thái và các tính chất cơ lí khác. KTD là một trong các phương thức chủ yếu để thăm dò các mỏ khoáng sản rắn, lỏng và khí, cũng như khảo sát cho xây dựng.