Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOAN RUNG

(cg. khoan rung - đập), phương pháp khoan được thực hiện bằng cách truyền lên dụng cụ phá đất đá tải trọng rung (hoặc rung - đập) phối hợp với tải trọng dọc trục do trọng lượng của bộ dụng cụ và máy rung. KR chỉ dùng trong đất và đá mềm.