Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOAN RÔTO

một dạng khoan xoay mà sự quay của choòng được truyền từ rôto đặt ở trên mặt đất, qua cột cần khoan.

KR được đặc trưng bởi sự truyền tải trọng lên choòng nhờ một phần trọng lượng bản thân của cột cần khoan, còn việc chuyển dịch tịnh tiến của choòng sẽ phá huỷ đất đá ở đáy giếng khoan. KR được sử dụng để khoan các giếng thăm dò và khai thác dầu khí, khoan nước, khoan các lỗ khoan nổ mìn. KR có thể khoan các giếng sâu đến 10 km và sâu hơn. Đường kính ban đầu của giếng khoan 700 mm, đường kính cuối cùng 150 mm.