Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOAN NỐNG

phương pháp khoan hai hoặc nhiều lần, lần sau nới rộng thêm đường kính của lỗ khoan do lần trước tạo nên. Thông thường, bắt đầu khoan từ dưới lên theo vỉa khoáng sản (vỉa than), với đường kính nhỏ (tới 390 mm); sau đó khoan rộng ra theo chiều ngược lại, với đường kính giếng lớn hơn (tới 500 - 800 mm) để mở đường lò. KN được áp dụng cho vỉa khoáng sản có độ dốc bất kì. Để khoan lỗ nằm ngang, chỉ cần dùng máy khoan nhẹ.