Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOAN NHIỀU ĐÁY

khoan một lỗ đến độ sâu nhất định rồi từ đó khoan các lỗ phụ theo nhiều hướng. Nhờ sử dụng chung đoạn trên (được gọi là lỗ khoan chính), tiết kiệm được thời gian và phương tiện. Mục đích của KNĐ: 1) Khoan lại những thân quặng có tỉ lệ mẫu lõi thấp. 2) Tăng các mẫu có giá trị công nghệ của lõi quặng. 3) Thu thập được nhiều tài liệu trong diện tích bố trí khoan bị hạn chế. 4) Làm chính xác thêm cấu trúc địa chất của mỏ. 5) Tăng cường được việc khai thác dầu khí và thăm dò khoáng sản cứng, đặc biệt là khi gặp những vỉa quặng dốc đứng.