Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOAN NHIỆT

phương pháp khoan đá cứng bằng nhiệt năng của khí đốt (tới 2.500oC) phụt ra với tốc độ rất cao (1.800 m/s) từ vòi phun đặc biệt. KN thường được dùng để khoan lỗ mìn ở mỏ lộ thiên; có hiệu quả nhất khi khoan đá chứa thạch anh.