Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOAN LỖ NÔNG

phương pháp khoan những lỗ có chiều sâu nhỏ (thường chỉ 1 - 2 m) bằng búa khí nén, búa điện hoặc mũi khoan nhỏ. Tuy vậy, khi dùng các máy khoan đập, khoan xoay, khoan guồng xoắn, khoan rung, khoan ép hoặc kết hợp một vài dạng, có thể khoan tới độ sâu 25 - 30 m. KLN chủ yếu để nạp chất nổ (x. Lỗ khoan nổ).