Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOAN KHỐNG CHẾ

khoan các giếng sâu (trung bình 2,5 - 5 km) để nghiên cứu cấu trúc địa chất của những khu vực rộng lớn, nhằm xác lập quy luật chung về thế nằm của đất đá và khả năng tạo thành các mỏ, luận chứng khoa học cho những phương hướng có triển vọng thăm dò khoáng sản rắn, lỏng và khí. Vì vậy, khi KKC, tiến hành nghiên cứu chi tiết mẫu lõi theo từng lớp; sử dụng các phương pháp địa vật lí, địa nhiệt, địa chất thuỷ văn... để thuyết minh tổng hợp các vấn đề liên quan. Trong địa chất công trình, KKC được hiểu là khoan chuẩn: khoan một số lỗ sâu hơn những lỗ còn lại, tại những vị trí quan trọng nhất của nền công trình hoặc tiêu biểu cho mặt cắt địa chất công trình, để làm chuẩn, làm mốc đối chiếu.