Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOAN HỢP KIM CỨNG

phương pháp khoan xoay bằng lưỡi khoan hoặc choòng có gắn các răng làm bằng hợp kim cứng; dùng để khoan các loại đất đá tương đối mềm hoặc cứng vừa (cấp I - VII, đôi khi tới cấp VIII - IX, theo độ khoan). Để khoan thăm dò lấy mẫu, thường dùng hợp kim cứng loại BK, thành phần chủ yếu là vonfram cacbua (WC).