Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOAN ĐẬP - XOAY

phương pháp khoan cơ học phối hợp giữa khoan xoay và khoan đập. Đất đá bị phá huỷ do tác dụng đồng thời của các xung lực tải trọng dọc mômen quay của dụng cụ khoan. Khi KĐ - X, trong bộ dụng cụ khoan, giữa phần dưới của cột cần khoan và bộ ống mẫu (hoặc choòng) được lắp thêm một cơ cấu đập. Cơ cấu đập ở đáy nếu dùng năng lượng là nước rửa thì gọi là búa đập thuỷ lực; nếu dùng khí nén là búa đập khí nén.