Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOAN ĐẬP KHÍ NÉN

phương pháp khoan bằng búa đập. Khí nén ở đáy truyền lực đập lên lưỡi khoan. Bộ máy khoan gồm có các bộ phận chính: búa đập khí nén, cần khoan, cơ cấu truyền và khung giá đỡ. KĐKN có thể khoan lỗ khoan có đường kính từ 85 - 150 mm.