Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOA HỌC MỎ

tổng hợp những kiến thức về điều kiện thế nằm tự nhiên của mỏ khoáng sản và những hiện tượng vật lí xuất hiện trong các tầng nham thạch do việc mở các công trình khai đào; những kiến thức về hệ thống khai thác; về phương pháp tuyển khoáng, về tổ chức sản xuất nhằm khai mỏ được an toàn và có lợi nhất. Mục đích của KHM là phát hiện ra những quy luật và giải thích những hiện tượng và quá trình xuất hiện chúng khi khai thác khoáng sản.