Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỔ HỢP CỘNG SINH KHOÁNG VẬT

(cg. cộng sinh khoáng vật), x. Cộng sinh khoáng vật.