Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHẤU

công việc khai đào khoáng sảnđá ở tầng (mỏ lộ thiên) hay ở lò chợ (mỏ hầm lò) bằng nổ mìn và các công cụ thủ công hoặc máy móc. Ở mỏ hầm lò phân ra: 1) K dật, khi khoáng sản ở lò chợ được khai thác từ biên giới mỏ trở về giếng chính hoặc lò xuyên vỉa trung tâm. 2) K đuổi, khi khoáng sản được khai thác theo hướng ngược lại.