Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHAI THÁC THAN KHÔNG CẦN NGƯỜI

phương pháp khai thác than ở lò chợ. Tại đây, tất cả các công việc đều được cơ khí hoá và tự động hoá, điều khiển từ xa ở đường lò chuẩn bị, trong lò chợ không có công nhân làm việc. KTTKCN cho phép giảm các công việc nặng nhọc của thợ lò, bảo đảm tập trung cao độ công việc ở mỏ hầm lò. Có thể dùng phương pháp này cho các mỏ khoáng sản khác nếu điều kiện cho phép. Khí hoá than ngầm dưới lòng đất cũng là phương pháp KTTKCN nhưng thuộc nhóm phương pháp hoá học.