Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHAI THÁC MỎ DƯỚI NƯỚC

khai thác khoáng sản rắn nằm dưới đáy sông, hồ, biển và đại dương. Thiết bị chính dùng trong KTMDN là máy hút bùn quặng và tàu cuốc chuyên dùng. Có tàu cuốc một gàu trang bị máy xúc kéo dây; tàu cuốc một gàu ngoạm; tàu cuốc nhiều gàu; tàu cuốc hút quặng bằng phương pháp thuỷ lực; tàu cuốc có thiết bị bơm hút bằng khí nén. Hiện nay, người ta chú trọng KTMDN vì dưới đáy đại dương có nhiều khoáng sản quan trọng. Trên sông Nậm Na (Lai Châu), tư nhân đã khai thác vàng dưới đáy sông.