Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHAI THÁC MỎ BẰNG SỨC NƯỚC

phương pháp cơ khí hoá khai thác mỏ dùng năng lượng của nước xì mạnh ra từ súng nước (với áp suất cao) vào khối khoáng sản (như than, sa khoáng vàng, cromit, vv.) làm cho chúng vỡ ra, sau đó vận chuyển chúng lẫn với nước ra ngoài. Nếu KTMBSN ở mỏ hầm lò thì khấu khoáng sản ở gương lò bằng súng nước, vận chuyển chúng theo các máng đặt ở đường lò tới bể ngầm, sau đó khoáng sản lẫn nước được bơm lên trên mặt đất vào bể lắng. Tại đây, khoáng sản sẽ được tách ra khỏi nước để đưa vào xưởng tuyển. Nước sử dụng chảy theo một chu trình kín và được lọc sạch trong các bể lắng khác ở trên mặt đất để dùng lại. Nếu KTMBSN ở mỏ lộ thiên thì quy trình sản xuất giống như ở mỏ hầm lò, nhưng đơn giản hơn. Ở mỏ lộ thiên còn dùng súng nước để bóc đất đá nếu như chúng có khả năng dễ bị làm tơi vụn bằng vòi nước. Để tăng năng suất phá vỡ của vòi nước, thường nổ mìn om vào khối khoáng sản hay đất đá trước khi bắn súng nước. KTMBSN có lợi là thiết bị đơn giản, huấn luyện công nhân thao tác súng nước dễ dàng, dây chuyền sản xuất liên tục, nhiều trường hợp có năng suất lao động cao, giá thành hạ. Nhược điểm là phải có nguồn cung cấp nước và điện năng đầy đủ; nếu khoáng sản là loại rất bền chặt thì không sử dụng được. Ở Việt Nam, mỏ cromit Cổ Định (Thanh Hoá) đã được khai thác lộ thiên bằng sức nước.