Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KAINOPHYTA

(Kainophyta), hệ thực vật phát triển trên mặt đất từ nửa sau kỉ Krêta đến nay, trong hệ thực vật hạt kín đóng vai trò chủ đạo. Hoá thạch thực vật K ở Việt Nam phong phú trong các trầm tích Neogen, lộ ra ở vùng dọc theo sông Hồng, mỏ than Na Dương (Lạng Sơn), ở thung lũng sông Ba và các vùng Kon Tum, Di Linh.