Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ SỐ NỞ HÔNG

(cg. hệ số Poaxông), tỉ số giữa lượng nở hông tương đối của mẫu đất thí nghiệm với biến dạng thẳng đứng tương đối của nó dưới tác dụng của tải trọng nén đơn giản (nén một trục), trong điều kiện nở tự do về phía bên. HSNH μ của đá cứng bằng 0,1 - 0,3; của đất 0,1 - 0,5 tuỳ theo trạng thái (cát khô: μ = 0,1 - 0,25; cát bão hoà nước: μ = 0,44 - 0,49). Khi tải trọng tác dụng lâu dài, có thể xảy ra biến dạng dẻo có giá trị lớn (μ = 0,5). HSNH có quan hệ với hệ số áp lực hông x như sau: