Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ SỐ HOẠT TÍNH KEO

tỉ số giữa chỉ số dẻo Ip và lượng chứa hạt sét (< 0,002="" mm)="" mc,="" tính="" bằng="" %:="">K = Ip/Mc. Khi AK > 1,25, đất có hoạt tính keo cao; 1,25 > AK > 0,75 - đất có hoạt tính keo vừa; AK < 0,75="" -="" đất="" có="" hoạt="" tính="" keo="" thấp.="" hshtk="" cho="" thấy="" mối="" liên="" hệ="" giữa="" thành="" phần="" hạt,="" tính="" chất="" hoá="" keo="" và="" độ="" dẻo="" của="" đất.="">