Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ SỐ ĐỘ RỖNG

(cg. độ rỗng dẫn xuất), tỉ số giữa thể tích tất cả các lỗ rỗng trong đất đá và thể tích các hạt khoáng của đất, được biểu thị bằng số thập phân, kí hiệu e. Đất yếu thường có e > 1. Giữa e và độ rỗng n có quan hệ:   hay  . HSĐR là một chỉ tiêu được sử dụng k ết hợp với một số chỉ tiêu khác để phân biệt loại đất, làm cơ sở để đánh giá khả năng chịu tải của đất, rất cần thiết đối với nhiều công thức tính toán về biến dạng của nền công trình.