Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ SỐ ÁP LỰC HÔNG

tỉ số giữa giá trị áp lực hông (áp lực đẩy ngang) và áp lực thẳng đứng gây nên nó. Khi chịu tác dụng tải trọng thẳng đứng, đất bị nén lún và có khuynh hướng nới rộng ra các phía bên. Trong điều kiện không có khả năng chuyển dịch sang các phía bên (không nở hông được), chẳng hạn, mẫu đất được đặt trong khuôn hình trụ có thành cứng, trị số áp lực hông ph là một số thập phân của áp lực thẳng đứng pd theo mối liên hệ ; trong đó,  là HSALH trong trạng thái tĩnh. HSALH của sét và cát có thể xác định theo góc ma sát trong j: . Đối với sét cứng, ξ = 0,5; sét chảy, ξ »1 ; cát, ξ = 0,30 - 0,52. HSALH được dùng để tính toán các công trình chắn giữ, củng cố mái dốc, vv.