Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ ĐỘNG VẬT

(cg. khu hệ động vật), tổ hợp của tất cả động vật (hiện sống hoặc hoá thạch) sinh sống trong một lãnh thổ và trong một thời kì địa chất xác định. Thành phần của một HĐV là kết quả của quá trình tiến hoá, thích nghi của động vật và có thể bao gồm nhiều yếu tố - tại chỗ, ngoại lai và di nhập cư. Thuật ngữ HĐV cũng được dùng để chỉ tổ hợp động vật của một đơn vị phân loại lớn như HĐV chim, HĐV cá, vv.