Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÁ THẠCH SỐNG

những sinh vật cổ xưa (nguyên thuỷ) sống sót đến nay còn mang các đặc điểm của loài tổ tiên đã tuyệt chủng. Chúng thường tập trung ở những khu phân bố hẹp, hẻo lánh, hầu như không thay đổi với thời gian, tiến hóa rất chậm. Vd. Cá vây tay ở biển sâu (Latimeria) và cây bạch quả (Ginkgo).