Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÁ MỀM

sự giảm độ bền của đá dưới tác dụng của nước, được đặc trưng bằng hệ số hóa mềm Km: là tỉ số giữa trị của sức chống nén một trục của đá khô và của đá bị ngâm nước đến bão hoà, thường được biểu thị bằng số thập phân. Nguyên nhân HM: khi bị bão hoà nước, đá chịu một áp lực cột nước nhanh và mạnh, gây ra các ứng suất bên trong, làm giảm độ bền cơ học. Nước thâm nhập vào các vi khe nứt và lỗ rỗng, còn gây tác dụng phá hoại (do áp lực chèn của các màng mỏng, đạt tới hàng trăm kg/cm2, tức lớn hơn độ bền chống kéo của nhiều loại đá). Trong các đá trầm tích, nước hoà tan chất xi măng làm suy giảm độ bền của đá. Làm bão hoà và sấy khô liên tiếp nhiều lần, độ bền của đá sẽ càng giảm nhiều. Đá có độ rỗng càng bé, càng ổn định trong nước.