Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BRƠTÔNG Ă.

 (André Breton; 1896 -  1966), nhà thơ, nhà lí luận nghệ thuật Pháp, có ảnh hưởng rất nhiều đến nghệ thuật hiện đại. Năm 1917, Brơtông cùng với Aragông (L. Aragon) ra tạp chí "Văn học", cơ quan ngôn luận của trường phái nghệ thuật đađa, rồi trở thành nhà lí luận của chủ nghĩa siêu thực. Trong Chiến tranh thế giới II, sang Hoa Kì, tuyên truyền chủ nghĩa siêu thực (1942); viết "Ngợi ca Saclơ Furiê" (1947). Tổ chức ở Pari cuộc triển lãm quốc tế về chủ nghĩa siêu thực. Brơtông chịu ảnh hưởng sâu sắc của y học, tìm sức mạnh khởi nguyên, hỗn loạn và có tính sáng taọ của tâm thần, qua nghiên cứu chiêm bao, nghệ thuật của trẻ thơ, của người điên và của các tộc người sơ khai. Từ đó, Brơtông nhìn nghệ thuật như một khả năng siêu tự nhiên, thuần khiết. Trong cuốn "Xu hướng siêu thực và hội hoạ" (1928), "Khởi nguyên và viễn cảnh của xu hướng siêu thực" (1941), Brơtông cố gắng phát hiện sự đồng nhất trữ tình giữa tri giác của tiềm thức với hiện thực hoang tưởng siêu đẳng theo "thuyết tự động tâm linh". Tư duy nảy sinh không có sự kiểm soát nào của lí trí mà cũng chẳng liên quan gì đến thẩm mĩ hoặc đạo đức. Đương thời, Brơtông được tôn là "Giáo hoàng của chủ nghĩa siêu thực".