Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRỪU TƯỢNG - SÁNG TẠO

tên một nhóm nghệ sĩ Châu Âu do nhà điêu khắc Bỉ Vantôngeclô (G. Vantongerloo) đứng đầu ở Pari năm 1931, tiếp tục hướng hoạt động bỏ dở của nhóm "Vòng tròn và Hình vuông". Khuynh hướng chủ yếu của nhóm là trừu tượng hình học, tương đồng với xu hướng tạo hình mới của hoạ sĩ Hà Lan Mônđrian (Mondrian) và xu hướng cấu trúc của hai anh em Gabo (Gabo; gốc Nga). Riêng Vantôngeclô, từ 1938, bỏ hẳn đường thẳng, nguyên lí của xu hướng "tạo hình mới", mà yên tâm về đường cong và thể hiện điêu khắc của mình bằng dây thép cuộn xoắn trong không gian dựa vào những công thức toán học. Ông có tham vọng biểu hiện tính không đo lường được của vũ trụ.