Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
RIVÊRA Đ.

 (Diego Rivera; 1886 - 1957), hoạ sĩ tranh tường Mêhicô. Học Trường Mĩ thuật Mêhicô. Năm 1907, sang Châu Âu, nhập “trường phái Pari”, theo xu hướng lập thể; từng sống ở Italia, Đức, Nga. Năm 1920, cùng Xiquâyrôt (D. A. Siqueiros) chủ xướng “hội hoạ tranh tường Mêhicô”. Năm 1922, thực hiện công trình nghệ thuật ở Hội trường Bôliva (Bolívar) Đại học Mêhicô; những năm 1923 - 28, trang trí Phòng thư kí Bộ Giáo dục Quốc dân; những năm 1930 - 35 và 1940, trang trí Nhà Quốc hội Mêhicô; năm 1952, thực hiện tranh hoành tráng ghép đá mài ở cung Đại học Mêhicô. Tác phẩm quan trọng nhất của Rivêra là trang trí Phòng tư liệu Trường Quốc gia Nông nghiệp ở Chapingô (Chapingo, 1925 - 27). Là hoạ sĩ cách mạng, nghệ thuật Rivêra mang tính hiện thực hoành tráng, bút pháp năng động, mang hơi thở xã hội và nhân dân vô sản Mêhicô. Rivêra có tham vọng nối liền truyền thống nghệ thuật tiền Côlômbô với thời hiện đại, có đóng góp lớn lao cho hội hoạ hiện đại của dân tộc. Ông là một trong ba hoạ sĩ đã xây dựng nên trường phái tranh tường Mêhicô nổi tiếng.

 Rivêra Đ.
"Dây chuyền sản xuất trong nhà máy ô tô" (tranh tường; 1932)