Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÔTIP

(Ph.motif) 1. Thuật ngữ phiên âm từ tiếng Pháp, các nhà nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam dùng với nghĩa là đề tài, chủ đề một câu chuyện. Vd. truyện "Tấm Cám" được xây dựng theo M mẹ ghẻ - con chồng.

2. Trong hội hoạ, M còn chỉ hình trang trí được lặp đi lặp lại. Nghĩa hẹp là hình tượng chủ đạo cho một đề tài tranh hay tượng.